Home

Ik help ondernemers en andere betrokkenen met het vormen van duurzame relaties en het bemiddelen in verstoorde relaties. Mensen verbinden is mijn belangrijkste drijfveer om werkzaam te zijn als advocaat.

Dit werk omvat de volgende activiteiten en geschillen met betrekking daartoe:

  • het opstarten van bedrijven
  • het inrichten van corporate governance en partnerships
  • het zoeken naar en verbinden met investeerders en andere financiers
  • aan- en verkoop en andere exits

Ik onderscheid mij van de meeste advocaten door:

  • focus op actie, eenvoud en waarde creëren
  • een grote mate van persoonlijke betrokkenheid
  • bijzondere aandacht voor belangen en verwachtingen
  • sterk gevoel voor menselijke verhoudingen en interacties

Harm van Berkum
Advocaat

Contact